سرنوشت نامشخص شاخص ها و ضوابط برند گردشگری ملی ایران


ارسال شده توسط:

مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست خبری معاونت گردشگری که ۲۹ آذر ۱۳۹۴ […]