محوطه برج گنبدکاووس در آتش ناهماهنگی ها سوخت


ارسال شده توسط:

برج قابوس، بلندترین برج آجری جهان و یکی از بی نظیرترین یادمان های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی است که […]