هرم موزه لوور ناپدید شد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هنرمند فرانسوی که «JR» نام دارد، این بار هنر خود را روی هرم شیشه ای موزه […]