ناکافی بودن نیروی متخصص؛ یکی از چالش مدیریت صنعت گردشگری


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، “محمود وفایی” در جلسه تودیع و معارفه رئیس موسسه آموزش عالی […]