ناگفته های رئیس صندوق احیاء از ماجرای عمارت مسعودیه


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء، محمدرضا پوینده، به تشریح وضعیت پیش آمده برای عمارت مسعودیه در روزهای اخیر پرداخت […]