برند ملی ایتالیا؛ نمونه ای نا موفق در برندسازی گردشگری


ارسال شده توسط:

صنعت سفر و گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۴ عملکرد خوبی داشته و منجر به افزایش انتظارات مثبت تورگردانان نسبت به مقصد […]