چرا در جذب گردشگران ژاپنی موفق نبوده ایم؟


ارسال شده توسط:

علاوه بر این بازنشستگان ژاپنی برای سفر خود یارانه دریافت می کنند و بیشتر آن ها نیز به گردشگری فرهنگی علاقه […]