عدم نوسازی اتوبوس های فرسوده پایتخت نتیجه بی توجهی شهرداری


ارسال شده توسط:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عدم نوسازی اتوبوس های فرسوده پایتخت را نتیجه بی توجهی شهرداری خواند و افزود: مسعود رضایی در […]

منارید؛ تلفیق فرآیند و نتیجه برای مدیریت پایدار سرزمین


ارسال شده توسط:

«تجارب پروژه بین المللی منارید در  تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت جامع حوزه آبخیز» عنوان نشستی بود که با حضور […]