تاکید بر راه اندازی قطار بین المللی نخجوان-مشهد


ارسال شده توسط:

این نشست با حضور هیات ایرانی به ریاست ‘عباس حاجی فتحعلی ها’ عضو هیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران و […]