سال ۹۵ قطارهای بی کیفیت حق فعالیت نخواهند داشت


ارسال شده توسط:

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که پیش از این از آغاز نوسازی تمامی قطارهای موجود در ناوگان کشور خبر داده […]