تا ۵۰ سال آینده یخچال طبیعی نخواهیم داشت


ارسال شده توسط:

کارکردهای مهم این یخچال های طبیعی بسیار متفاوت است، از جمله اینکه یکی از منابع مهم آبی در جهان و بسیاری […]

گردشگران خارجی: سفر به ایران را هیچ گاه از خاطر نخواهیم برد


ارسال شده توسط:

گردشگران خارجی قطار عقاب طلایی مردم ایران را مردمی مهمان نواز، مهربان و با فرهنگی غنی توصیف و اذعان کردند سفر […]