سرمایه گذاری در گردشگری ایران بکر و دست نخورده است


ارسال شده توسط:

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و […]