سازمان میراث فرهنگی وظیفه قانونی خود را انجام نداده است


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری هتل جار، مهدی آجیلیان در ابتدای صحبت های خود اشاره کرد: بالغ بر ۶۰ درصد از واحدهای […]