چرا هتل ها اتاق ۴۲۰ ندارند؟


ارسال شده توسط:

گذر بسیاری از افراد برای اقامت یا کار یا برگزاری جشن ازدواج به هتل ها افتاده است، اما آیا تا به […]

چرا گردشگری و امنیت بدون یکدیگر معنا ندارند؟


ارسال شده توسط:

گردشگری علاوه بر اینکه بزرگ ترین و پررونق ترین صنعت جهان است گسترده ترین صنعت خدماتی و از مهم ترین صنایع […]

چرا اتوبوس هایBRT جدید پلاک ندارند؟


ارسال شده توسط:

چند ماهی از ورود اتوبوس های دوکابین به چرخه حمل و نقل دورن شهری می گذرد؛ اتوبوس هایی که عمدتا در […]