لزوم انتشار فهرست آثار موزه ها / تبلیغات موثر در حوزه گردشگری نداریم


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم اندیشی سمن های میراث فرهنگی و گردشگری، و فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس […]

اعتبار پایگاه های میراث فرهنگی در دست استان ها / پول نداریم


ارسال شده توسط:

فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه های میراث جهانی است این اداره کل هم پایگاه هایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو […]

محدودیتی برای تهیه نقشه باستان شناسی کشور نداریم


ارسال شده توسط:

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سید محمدبهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم گشایش چهاردهمین گردهمایی باستان […]

زبان مشترک بین کارشناسان، رسانه و مردم درباره طبیعت نداریم


ارسال شده توسط:

رسانه هایی که عامل ریزگردها را خارج از ایران معرفی می کردند حالا منشا آن را داخلی و ناشی از سوء […]