ثبت آبشار سفیده ندوشن در فهرست آثار طبیعی ملی کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در […]

ثبت ناملموس مراسم نری گدار در گله های ندوشن


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ معاون میراث فرهنگی این اداره کل عنوان کرد: […]

ثبت چشمه های آب شور ندوشن در فهرست میراث طبیعی


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد محمدمهدی شرافت در این خصوص اظهار داشت: باتوجه […]