تجربه ایرانگردی یک روزنامه نگار فرانسوی / آنچه از ایران ندیده ایم


ارسال شده توسط:

به تازگی ژان کلود گینو، روزنامه نگار فرانسوی به همراه یک گروه فرانسوی به ایران سفر کرده و مقاله کوتاهی با […]

سازه های آبی شوشتر از سیل جنوب آسیب ندیده اند


ارسال شده توسط:

علی محمد چهارمحالی اظهار کرد: «بناهای تاریخی به ویژه سازه های آبی با آب زنده اند. بنابراین اگر آب را بر […]