پرداخت ارز دولتی متوقف نمی شود


ارسال شده توسط:

پرداخت ارز دولتی متوقف نمی شود   مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت می خواهد […]