پایان عرضه ارز دولتی به مسافران


ارسال شده توسط:

پایان عرضه ارز دولتی به مسافران   بانک مرکزی رسما اعلام کرد بعد از انتشار خبر مهر مبنی بر توقف عرضه […]