توافق میراثی با سرمایه گذاران خارجی به مرحله اقدام نرسیده است


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی؛ سعید شیرکوند گفت: سرمایه گذاری یک پروسه و روند زمانبر است؛ طبیعتا برای شروع […]