نزدیکی ایران و کره جنوبی با یک منظومه شعر


ارسال شده توسط:

بر اساس متنی از ‘کوش نامه’ که منظومه ای حماسی – اساطیری است در گذشته‌های دور، کشور ایران پس از حمله […]