یونسکو پیگیر ثبت جهانی نستعلیق است


ارسال شده توسط:

“سعدالله نصیری قیداری” درباره پیگیری کمیسیون ملی یونسکو برای ثبت جهانی خط نستعلیق، اظهار کرد: بخشی از کارها شامل پیگیری اقدامات […]