موزه «پرنس آف ولز؛» نسخه انگلیسی معماری مغول


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ ایران در بمبئی در گزارشی که از موزه موسوم به «پرنس آف ولز» این شهر […]

۶ نسخه خارجی برای طرح یارانه سفر


ارسال شده توسط:

پرداخت یارانه سفر در کشورهای مختلف به دو قسم جذب گردشگران خارجی و جایگزینی گردشگران داخلی به جای گردشگران بین المللی […]

وجود ۱۸۱ نسخه خطی شاهنامه در ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ نادر کریمیان سردشتی در نشست تخصصی بزرگداشت فردوسی پژوهشگاه میراث فرهنگی، با […]

میراث فرهنگی با نسخه های توسعه غربی مخالف است


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدحسن طالبیان عضو شورای سیاست گذاری همایش “میراث فرهنگی و توسعه پایدار”، […]