چگونه برای گردشگران نسل هزاره بازاریابی کنیم؟


ارسال شده توسط:

امروزه یکی از بحث های روز دنیا در مجامع مختلف بحث و مذاکره در مورد «نسل هزاره» است. بالطبع دست اندرکاران […]

هم نشینی دو نسل جدید و قدیم صنایع دستی


ارسال شده توسط:

این نمایشگاه با حضور بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران ستادی سازمان، جمعی از […]