هواپیماهای آتش نشانی را در فهرست خرید قرار دهید!


ارسال شده توسط:

شبکه ی «دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران»، در پی آتش سوزیِ جنگل های کشور، طی نامه ای به رییس […]