فرو نشستن تب سفر به ترکیه با حمله های تروریستی استانبول


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، با وجود کاهش فروش تورهای مسافرتی ترکیه در ماه های اخیر به دلیل مخاطره های امنیتی، به […]