حاشیه نشینی، نقطه ای تاریک بر چهره شهرهای بزرگ


ارسال شده توسط:

چند سال پیش، پاریس با پدیده کم سابقه ای مواجه شد، طی چندین شب متوالی اعتراض ها و ناآرامی های متعددی […]