نصب هشت فروند اسکله گردشگری در جزیره قشم و بندر سیریک


ارسال شده توسط:

نصب هشت فروند اسکله گردشگری در جزیره قشم و بندر سیریک به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خلیج فارس مدیر کل […]