[ ایران آشکار ] نقدی بر تحریف واقعیات ایران در رسانه های غرب


ارسال شده توسط:

[ad_1] خبرنگار خبرگزاری رسمی ایتالیا ( انسا )، فابریتسیو کاسینلی، سفری به ایران داشته. او تجربیات سفرش را در قالب کتابی […]

روزنامه نگار مالزیایی: بازدید از ایران یکی از بایدهای زندگی


ارسال شده توسط:

[ad_1] آن طور که ایرنا گزارش می دهد، یک روزنامه نگار و شهروند مالزیایی بعد از سفری که به ایران داشت، […]

شناخت جهان از ایران به واقعیت نزدیک نیست…


ارسال شده توسط:

[ad_1] مدیر پیشین نمایندگی صلیب سرخ در ایران می گوید: شناخت جهان از ایران به واقعیت نزدیک نیست… آن طور که […]