آیا افت قیمت نفت، نگاه ها را به گردشگری بر می گرداند؟


ارسال شده توسط:

به گزارش «دنیای اقتصاد» بسیاری از کارشناسان یکی از علل اصلی عدم توسعه یافتگی گردشگری ایران را تاکنون، وابستگی کشور به […]