ضریب نفوذ موبایل به ۹۲ درصد رسید


ارسال شده توسط:

مروری بر آمارهای ارائه شده گویای آن است که تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی کشور یا همان همراه […]

نفوذ تکنولوژی و سازماندهی کسب و کار


ارسال شده توسط:

بهترین راه برای سازماندهی شرکت، همواره مورد بحث بوده است. اما این بحث زمانی ضروری تر می شود که تکنولوژی دیجیتال […]