ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای شمالی کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش تین نیوز، به گفته مسئولان در صورت مشاهده هر گونه تردد این وسایل از محورهای ارتباطی استان، اداره کل […]