وسیله نقلیه خود را تا ۲۵۳ میلیون تومان بیمه کنید


ارسال شده توسط:

پرویز خسروشاهی با بیان اینکه دیه در ماه های حرام در سال گذشته ۲۲۰ میلیون تومان و در ماه های معمولی […]