کشف نقوش یوز و بازشکاری اهلی در سنگ نگاره های تیمره


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی، محمد ناصری فرد افزود: این نقوش و آثار طی هزاره ها […]