ماجرای توقف قطار برای نماز صبح و فحاشی مسافر به رئیس قطار!


ارسال شده توسط:

روز یکشنبه خبری با عنوان «تخلف یک قطار مسافری در توقف قانونی برای نماز صبح» در رسانه های مختلف منتشر شد […]