جاذبه های گردشگری ایران در نمایشگاه گردشگری آنکارا معرفی شد


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا، در مراسم گشایش ا ین نمایشگاه معاون وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه، مقامات اتاق بازرگانی ترکیه و آنکارا، […]