انتقال آب خزر و نمکزار در مازندران


ارسال شده توسط:

مسعود مولانا درباره اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان عنوان کرد: خط مسیری که برای این […]