سیستم حمل و نقل عمومی کشور متناسب با نیاز گردشگران ورودی به ایران رشد نمی‌کند!


ارسال شده توسط:

مهرماه گذشته بود که هیات وزیران روادید ۳۰ روزه فرودگاهی را با قابلیت تمدید ۱۵ روزه تصویب کرد. در پی تصویب […]