خرید خانه کودکی دکتر مصدق، آری یا نه؟


ارسال شده توسط:

علی رغم اعلام شهردار منطقه ۱۲ برای خرید خانه کودکی دکتر مصدق، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد که سازمان […]