انرژی های نو،‌ توسعه پایدار و رفاه عمومی


ارسال شده توسط:

در این نشست اشتاینر یکی از محورهای سخنان خود را بر گرمایش جهانی و توافقنامه پاریس قرار داد و گفت: محیط […]