ورود هواپیمای نو، سوژه کاریکاتوریست ها


ارسال شده توسط:

بنابر گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، کل ارزش ناوگان هوایی ایران معادل ۴ فروند هواپیمای نو است. روشن […]