در تعطیلات نوروزی؛ هر ایرانی ۳۰ لیتر سوخت سوزاند


ارسال شده توسط:

در طول تعطیلات پایانی اسفند ماه سال گذشته تا پایان نوروز سال جاری بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ ملیون لیتر […]