سال ۹۵ آیا باز هم «راهیان نور» بر مدار سابق می چرخد؟


ارسال شده توسط:

«راه رفتن در این شهر با ساختمان های سوخته و ویرانش حس عجیبی از روزهایی که آتش جنگ در آن شعله […]

برگزاری برنامه «جشن سال نو» و «نور و صدا» در تخت جمشید


ارسال شده توسط:

مسعود رضایی منفرد گفت: برای برنامه ریزی برنامه های ایام نوروز، هفت کارگروه تشکیل دادیم که در آن افراد مختلفی از […]