رد هر نوع عملیات عمرانی در محدوده برج طغرل


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک تهران با اشاره […]

جزئیات سه نوع بیمه سفر


ارسال شده توسط:

سفر پیوسته با ترس و نگرانی همراه است؛ ترس از ورود و اسکان در محیط های ناآشنا، تاخیر در حرکت وسایل […]