«حمایت از بافت های تاریخی» به اصل ۸۵ نپیوست


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ این طرح که در ۲۰ بند تدوین شده حمایت و مرمت بافت های تاریخی، در نظر گرفتن […]