مقاصدی برای سفر نکردن


ارسال شده توسط:

آب و هوای نامناسب، ناآرامی سیاسی، ناامنی و عدم وجود امکانات حداقلی از جمله عواملی هستند که یک شهر را در […]

حملات تروریستی مهم ترین دلیل سفر نکردن به ترکیه است


ارسال شده توسط:

اکبر غمخوار، مدیرعامل یک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در گفتگو با میراث آریا گفت: ترکیه متهم به حمایت از گروه […]