چرا مردم می خواهند به دبی و ترکیه سفر نکنند؟


ارسال شده توسط:

به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از آنکه بحث تحریم سفرهای نوروزی به کشورهایی نظیر ترکیه و دبی طی روزهای گذشته در […]