تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از سنگ نگاره‌ های باستانی تیمره


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت چند هفته از انتشار خبر تخریب سنگ نگاره های تیمره خمین در اثر فعالیت […]