نمایشگاه نگارگری “چشم اندازهای فرهنگی و ابنیه تاریخی” در کاخ سعدآباد


ارسال شده توسط:

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، نمایشگاهی از آثار نگارگری سید شاهین عرب و شفیعه جهرانی با […]

مرمت تابلو نگارگری صفوی در کاخ صاحبقرانیه


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این تابلو نگارگری که متعلق به دوره صفویه می باشد با مداد و […]

مرمت تابلو نگارگری صفوی در کاخ صاحبقرانیه


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این تابلو نگارگری که متعلق به دوره صفویه می باشد با مداد و […]