اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها به تایید شورای نگهبان رسید


ارسال شده توسط:

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ […]